Gurekin harremanetan jar zaitez

Gurekin harremanetan jar zaitezke telefonoz, faxez, edo posta elektronikoaren bitartez.

Helbidea:

Arragueta kalea, 1
20600 Eibar (Gipuzkoa)

Telefonoa:
943 12 05 95 / 72

Faxa:
943  20 38 53

Helbide elektronikoa:
transfab@electricidadurki.com
info@electricidadurki.com